Premis dan Kemudahan Kebajikan Berkaitan Pekerjaan

Penyediaan kemudahan kebajikan yang mencukupi dan berkualiti tinggi bukan sahaja meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga meningkatkan produktiviti dan keselamatan di tempat kerja. Program ini akan membahas pelbagai aspek yang berkaitan dengan premis dan kemudahan kebajikan di tempat kerja, termasuk peraturan undang-undang, keperluan asas, dan amalan terbaik dalam pengurusan dan penyelenggaraan kemudahan ini. Objektif Program: Manfaat […]

Keselamatan Jentera Yang Produktif

Keselamatan jentera yang produktif merujuk kepada penggunaan dan penyelenggaraan jentera dengan cara yang bukan sahaja memastikan keselamatan pekerja tetapi juga mengoptimumkan kecekapan operasi. Dalam persekitaran industri yang semakin kompleks, memahami cara untuk mengendalikan dan menyelenggara jentera dengan selamat adalah penting untuk mengurangkan risiko kemalangan dan meningkatkan produktiviti. Objektif Program: Manfaat Program: Dengan mengikuti program ini, […]

Rekabentuk Stesen Kerja dan Pencahayaan

Reka bentuk stesen kerja yang ergonomik dan pencahayaan yang tepat bukan sahaja meningkatkan produktiviti tetapi juga memainkan peranan penting dalam kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Dengan memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan dengan rekabentuk stesen kerja dan pencahayaan, anda mampu memastikan persekitaran kerja yang lebih selamat, selesa, dan produktif. Objektif Program: Manfaat Program: Dengan […]

Pengendalian dan Penyimpanan Bahan 

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus pengendalian dan penyimpanan bahan dengan cekap dan selamat di tempat kerja. Pengendalian dan penyimpanan bahan yang tidak terancang dapat meningkatkan kos operasi dan risiko kemalangan, yang boleh menjejaskan produktiviti dan keselamatan pekerja. Objektif Program: Manfaat Program: Dengan mengikuti program ini, peserta akan memperoleh […]

Pengenalan kepada WRRS

WRRS atau Workplace Road Risk Safety memfokuskan kepada pengenalpastian risiko, strategi pengurangan risiko, dan kepentingan pematuhan terhadap peraturan keselamatan jalan raya dalam konteks kerja. Melalui program ini, majikan dan pekerja akan dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengurus dan mengurangkan risiko jalan raya, memastikan keselamatan pekerja semasa menjalankan tugas mereka. Objektif Program: Manfaat Program: Dengan […]

Pengenalan Kepada Penyakit Pekerjaan

Penyakit pekerjaan merupakan penyakit yang disebabkan atau diperburuk oleh keadaan di tempat kerja atau oleh aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan. Ianya risiko yang sering diabaikan tetapi penting dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kesedaran tentang penyakit pekerjaan adalah penting untuk memastikan kesihatan dan keselamatan pekerja, meningkatkan produktiviti, dan mematuhi peraturan kesihatan pekerjaan. Objektif Program: Manfaat Program: […]

Pengurusan Bahan Kimia

Bahan kimia memainkan peranan penting dalam pelbagai industri, namun penggunaannya juga boleh membawa risiko kesihatan dan keselamatan jika tidak diurus dengan betul. Program ini akan memberikan panduan praktikal tentang cara mengenal pasti bahaya bahan kimia, menilai risiko yang berkaitan, dan melaksanakan langkah-langkah kawalan yang sesuai untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat. Objektif Program: […]

Asas Pengurusan KKP

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) adalah elemen kritikal dalam setiap organisasi, yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko yang berkaitan dengan tugas dan persekitaran kerja mereka. Program ini akan membahas prinsip-prinsip asas pengurusan KKP, keperluan perundangan, serta langkah-langkah praktikal untuk mengenalpasti, menilai, dan mengawal risiko di tempat kerja. Objektif Program: Manfaat Program: Dengan mengikuti program […]

Pengenalan Kepada JKKP dan Asas Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) serta asas perundangan yang mengatur keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah aspek kritikal dalam memastikan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif bagi semua pekerja. Melalui program ini, anda akan mempelajari peranan dan fungsi JKKP, perundangan […]

Cabaran dan Realiti di Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan, dan inovasi. Walaupun IKS mempunyai potensi besar, namun, IKS juga menghadapi pelbagai cabaran termasuk kekangan kewangan, persaingan pasaran, dan keperluan untuk pemodenan dan teknologi. Program ini akan mengupas pelbagai isu yang dihadapi oleh IKS serta menawarkan strategi dan […]