Cabaran dan Realiti di Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Industri Kecil dan Sederhana (IKS) memainkan peranan penting dalam ekonomi negara, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, penciptaan pekerjaan, dan inovasi. Walaupun IKS mempunyai potensi besar, namun, IKS juga menghadapi pelbagai cabaran termasuk kekangan kewangan, persaingan pasaran, dan keperluan untuk pemodenan dan teknologi. Program ini akan mengupas pelbagai isu yang dihadapi oleh IKS serta menawarkan strategi dan penyelesaian praktikal untuk membantu mereka berjaya dalam persekitaran perniagaan yang dinamik.

Objektif Program:

  1. Memberi gambaran tentang kepentingan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP) dalam IKS.
  2. Memperkenalkan dasar dan peraturan KKP kepada pemilik dan pengurus IKS.
  3. Mengkaji cabaran utama dalam pelaksanaan langkah-langkah KKP di IKS.
  4. Membincangkan kes-kes nyata dan strategi mengatasi halangan dalam pelaksanaan KKP, dengan penekanan kepada peranan OSH Coordinator.

Manfaat Program:

  1. Memastikan persekitaran kerja yang lebih selamat dan sihat, mengurangkan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan.
  2. Membantu IKS mematuhi peraturan dan standard KKP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa.
  3. Mengurangkan ketidakhadiran dan meningkatkan produktiviti melalui persekitaran kerja yang lebih baik.
  4. Meningkatkan kesedaran dan pendidikan tentang KKP di kalangan majikan dan pekerja, mempromosikan budaya keselamatan yang proaktif.

Dengan mengikuti program ini, anda akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh IKS dan meningkatkan pertumbuhan dan kejayaan jangka panjang.