Rekabentuk Stesen Kerja dan Pencahayaan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Reka bentuk stesen kerja yang ergonomik dan pencahayaan yang tepat bukan sahaja meningkatkan produktiviti tetapi juga memainkan peranan penting dalam kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Dengan memahami prinsip-prinsip keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkaitan dengan rekabentuk stesen kerja dan pencahayaan, anda mampu memastikan persekitaran kerja yang lebih selamat, selesa, dan produktif.

Objektif Program:

  1. Memahami bahaya yang mungkin wujud dalam rekabentuk stesen kerja dan pencahayaan serta cara mengenalpastinya.
  2. Mempelajari kaedah penilaian risiko untuk mengukur dan menilai kesan bahaya terhadap pekerja di stesen kerja dan pencahayaan.
  3. Belajar langkah-langkah kawalan risiko yang sesuai untuk mengurangkan atau menghapuskan risiko yang dikenalpasti dalam rekabentuk stesen kerja dan pencahayaan.

Manfaat Program:

  1. Meningkatkan kesedaran tentang bahaya dan risiko yang berkaitan dengan rekabentuk stesen kerja dan pencahayaan, serta cara mengurusnya dengan lebih berkesan.
  2. Memastikan persekitaran kerja yang selesa dan ergonomik untuk pekerja, yang pada gilirannya meningkatkan produktiviti dan kepuasan kerja.
  3. Mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan serta kesihatan pekerjaan yang berkaitan dengan rekabentuk stesen kerja dan pencahayaan.

Dengan mengikuti program ini, anda akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk merancang dan mengekalkan stesen kerja yang ergonomik dan pencahayaan yang efektif, meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan di tempat kerja.