Asas Pengurusan KKP

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) adalah elemen kritikal dalam setiap organisasi, yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko yang berkaitan dengan tugas dan persekitaran kerja mereka. Program ini akan membahas prinsip-prinsip asas pengurusan KKP, keperluan perundangan, serta langkah-langkah praktikal untuk mengenalpasti, menilai, dan mengawal risiko di tempat kerja.

Objektif Program:

  1. Memberikan pengenalan menyeluruh mengenai konsep dan kepentingan KKP dalam organisasi.
  2. Memastikan peserta memahami keperluan perundangan berkaitan KKP dan bagaimana mematuhinya.
  3. Mengajarkan teknik-teknik asas dalam mengenalpasti, menilai, dan mengawal risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.
  4. Meningkatkan kesedaran dan mempromosikan budaya keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja dan pengurusan.
  5. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab setiap individu dalam organisasi terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan.

Manfaat Program:

  1. Meningkatkan kesedaran mengenai pentingnya keselamatan dan kesihatan pekerjaan di kalangan pekerja dan pengurusan.
  2. Mengurangkan insiden kemalangan dan penyakit pekerjaan melalui pengenalan dan pelaksanaan amalan keselamatan yang baik.
  3. Memastikan organisasi mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan KKP, mengelakkan denda dan tindakan undang-undang.
  4. Meningkatkan produktiviti dan moral pekerja dengan menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat.
  5. Mewujudkan budaya keselamatan yang berterusan di tempat kerja, di mana setiap individu bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan mereka sendiri serta rakan sekerja.

Dengan mengikuti program ini, peserta akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan untuk mengurus dan mengekalkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja, memastikan persekitaran kerja yang lebih selamat, lebih sihat, dan lebih produktif.