Premis dan Kemudahan Kebajikan Berkaitan Pekerjaan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Penyediaan kemudahan kebajikan yang mencukupi dan berkualiti tinggi bukan sahaja meningkatkan kesejahteraan pekerja tetapi juga meningkatkan produktiviti dan keselamatan di tempat kerja. Program ini akan membahas pelbagai aspek yang berkaitan dengan premis dan kemudahan kebajikan di tempat kerja, termasuk peraturan undang-undang, keperluan asas, dan amalan terbaik dalam pengurusan dan penyelenggaraan kemudahan ini.

Objektif Program:

  1. Meningkatkan kesedaran majikan dan pekerja mengenai kepentingan kemudahan kebajikan di tempat kerja.
  2. Memberikan pengetahuan mengenai peraturan dan undang-undang yang mengawal kemudahan kebajikan di tempat kerja.
  3. Menekankan hubungan antara kemudahan kebajikan yang baik dengan peningkatan keselamatan dan kesihatan pekerja.
  4. Menunjukkan bagaimana kemudahan kebajikan yang baik dapat meningkatkan produktiviti dan kepuasan kerja pekerja.

Manfaat Program:

  1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penyediaan kemudahan kebajikan yang mencukupi dan berkualiti tinggi.
  2. Memastikan organisasi mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengawal penyediaan kemudahan kebajikan, mengurangkan risiko tindakan undang-undang.
  3. Meningkatkan produktiviti dan kepuasan pekerja dengan menyediakan persekitaran kerja yang selesa dan menyokong.
  4. Meningkatkan reputasi organisasi sebagai majikan yang bertanggungjawab dan prihatin terhadap kesejahteraan pekerja.

Dengan mengikuti program ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memastikan premis dan kemudahan kebajikan yang disediakan adalah memadai, sesuai, dan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Ini seterusnya akan membantu mencipta persekitaran kerja yang lebih baik, selamat, dan produktif.