Keselamatan Jentera Yang Produktif

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Keselamatan jentera yang produktif merujuk kepada penggunaan dan penyelenggaraan jentera dengan cara yang bukan sahaja memastikan keselamatan pekerja tetapi juga mengoptimumkan kecekapan operasi. Dalam persekitaran industri yang semakin kompleks, memahami cara untuk mengendalikan dan menyelenggara jentera dengan selamat adalah penting untuk mengurangkan risiko kemalangan dan meningkatkan produktiviti.

Objektif Program:

  1. Meningkatkan kesedaran pekerja terhadap risiko yang berkaitan dengan penggunaan jentera dan peralatan berat di tempat kerja.
  2. Meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerja dalam mengendalikan jentera dengan selamat dan berkesan.
  3. Menekankan kepentingan pemeliharaan preventif jentera untuk mengurangkan kemungkinan kegagalan dan kemalangan di tempat kerja.
  4. Memperkenalkan prinsip-prinsip pengurusan risiko untuk mengenal pasti, menilai, dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan penggunaan jentera di tempat kerja.
  5. Memastikan bahawa keselamatan tidak terjejas oleh peningkatan produktiviti, dan sebaliknya, keselamatan memperbaiki produktiviti dengan mengurangkan masa alih dan kemalangan.

Manfaat Program:

  1. Mengurangkan kecederaan pekerja dan kehilangan waktu kerja akibat kemalangan dengan meningkatkan pemahaman dan kesedaran keselamatan.
  2. Memastikan jentera beroperasi pada tahap efisiensi yang tinggi dengan memperbaiki kemahiran pengendalian dan pemeliharaan jentera.
  3. Meningkatkan produktiviti melalui pengurangan masa alih dan peningkatan kecekapan operasi jentera.
  4. Mencipta persekitaran kerja yang selamat dan berkesan, meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pekerja.

Dengan mengikuti program ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan jentera dengan selamat dan produktif, serta mematuhi peraturan keselamatan yang relevan. Program ini juga akan membantu organisasi dalam mewujudkan budaya keselamatan yang kuat, meningkatkan keselamatan pekerja, dan mengoptimumkan kecekapan operasi.