Pengurusan Bahan Kimia

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Bahan kimia memainkan peranan penting dalam pelbagai industri, namun penggunaannya juga boleh membawa risiko kesihatan dan keselamatan jika tidak diurus dengan betul. Program ini akan memberikan panduan praktikal tentang cara mengenal pasti bahaya bahan kimia, menilai risiko yang berkaitan, dan melaksanakan langkah-langkah kawalan yang sesuai untuk memastikan persekitaran kerja yang selamat dan sihat.

Objektif Program:

  1. Memahami jenis-jenis bahan kimia dan bahaya yang berkaitan dengan penggunaannya di tempat kerja.
  2. Mengenal pasti dan menilai risiko yang berkaitan dengan penggunaan bahan kimia.
  3. Menyediakan panduan tentang langkah-langkah kawalan yang boleh diambil untuk mengurangkan atau menghapuskan risiko bahan kimia.
  4. Mematuhi peraturan dan standard keselamatan berkaitan bahan kimia.
  5. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesihatan dan keselamatan dalam pengurusan bahan kimia.

Manfaat Program:

  1. Mengurangkan risiko kemalangan dan pendedahan bahan kimia melalui pengurusan yang berkesan.
  2. Memastikan organisasi mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan bahan kimia.
  3. Meningkatkan kecekapan dalam pengurusan bahan kimia melalui pendekatan yang sistematik dan berstruktur.
  4. Menyumbang kepada kesejahteraan keseluruhan pekerja melalui persekitaran kerja yang lebih selamat dan sihat.

Dengan mengikuti program ini, peserta akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus bahan kimia dengan selamat dan berkesan, memastikan persekitaran kerja yang selamat dan mematuhi peraturan yang ditetapkan.