Pengendalian dan Penyimpanan Bahan 

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus pengendalian dan penyimpanan bahan dengan cekap dan selamat di tempat kerja. Pengendalian dan penyimpanan bahan yang tidak terancang dapat meningkatkan kos operasi dan risiko kemalangan, yang boleh menjejaskan produktiviti dan keselamatan pekerja.

Objektif Program:

  1. Memahami proses pengurusan stok bahan dari penghantaran hingga penyimpanan, termasuk prosedur penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran.
  2. Mempelajari kaedah penyimpanan yang selamat dan berkesan untuk mengurangkan risiko kemalangan, pencemaran, dan kerosakan bahan.
  3. Menekankan kepentingan mematuhi undang-undang, peraturan, dan garis panduan yang berkaitan dengan pengendalian dan penyimpanan bahan, termasuk penyimpanan bahan berbahaya.
  4. Memperkukuhkan kesedaran akan impak pengendalian dan penyimpanan bahan terhadap alam sekitar, serta langkah-langkah untuk mengurangkan pencemaran dan sisa bahan.

Manfaat Program:

  1. Mengurangkan kemungkinan kemalangan dan kecederaan pekerja akibat pengendalian dan penyimpanan bahan yang tidak selamat.
  2. Mempertingkatkan pemahaman terhadap peraturan dan undang-undang berkaitan dengan pengendalian bahan, dan memastikan pematuhan yang berterusan.
  3. Meningkatkan efisiensi operasi dengan penyusunan stok yang sistematik dan penyimpanan bahan yang teratur.
  4. Mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar melalui amalan penyimpanan dan pengendalian bahan yang bersepadu dan berwawasan alam.

Dengan mengikuti program ini, peserta akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengurus pengendalian dan penyimpanan bahan dengan cara yang lebih efisien dan selamat, memastikan operasi yang lancar, mematuhi peraturan yang relevan, dan meningkatkan keselamatan di tempat kerja.