All Courses

See everything we have to offer here at Humanology Academy

Free

In-depth Understanding of OSH-C Program

Free

Revolutionizing TVET in Malaysia: Insights and Strategies

Free

Pemahaman Mendalam tentang Perhubungan

Free

Keharmonian dan Keakraban dalam Perhubungan

Free

Komunikasi Berkesan dalam Perhubungan

Free

Menyiasat dan Mengubah Corak Perhubungan

Free

Membina dan Mengekalkan Hubungan yang Sangat Berkesan

Free

Nuansa Penerimaan Komunikasi yang Mendalam

Free

Mengatasi Skrip Sosial yang Rumit dan Perangkap Komunikasi

Free

Hubungan yang Akrab dan Pembangunan Diri yang Berjaya

Free

Menguasai Kreativiti: Teknik, Kerjasama dan Persekitaran yang Menyokong

Free

Memfokus dan Memupuk Kreativiti: Teknik Praktikal dan Integrasi Setiap Hari

Free

Dinamik Kreativiti: Meneroka Aspek Mikro dan Makro

Free

Meneroka Kreativiti Dari Perspektif Peribadi kepada Pendekatan Akademik

Free

Grid Brainstorming dan Visualisasi Kreatif: Struktur dan Inspirasi dalam Idea

Free

Inovasi Abjad dan Penulisan Otak: Merevolusikan Teknik Brainstorming

Free

Carta Selak dan Post-it dalam Brainstorming: Teknik dan Strategi Kreatif

« » page 1 / 14