Pengenalan kepada WRRS

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

WRRS atau Workplace Road Risk Safety memfokuskan kepada pengenalpastian risiko, strategi pengurangan risiko, dan kepentingan pematuhan terhadap peraturan keselamatan jalan raya dalam konteks kerja. Melalui program ini, majikan dan pekerja akan dibekalkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengurus dan mengurangkan risiko jalan raya, memastikan keselamatan pekerja semasa menjalankan tugas mereka.

Objektif Program:

  1. Meningkatkan kesedaran tentang risiko keselamatan jalan raya yang dihadapi oleh pekerja semasa bekerja dan dalam perjalanan ke tempat kerja.
  2. Memberikan strategi praktikal untuk mengurangkan risiko kemalangan jalan raya yang melibatkan pekerja.
  3. Meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya di kalangan pekerja, menggalakkan amalan pemanduan yang selamat dan bertanggungjawab.
  4. Membantu organisasi dalam merangka dan melaksanakan pelan keselamatan jalan raya yang komprehensif.

Manfaat Program:

  1. Mengurangkan insiden kemalangan jalan raya yang melibatkan pekerja, sekaligus mengurangkan kecederaan dan kehilangan nyawa.
  2. Mengurangkan gangguan operasi dan ketidakhadiran pekerja akibat kemalangan jalan raya.
  3. Memastikan organisasi mematuhi peraturan keselamatan jalan raya, mengelakkan denda dan tindakan undang-undang.
  4. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja semasa mereka menjalankan tugas yang melibatkan perjalanan di jalan raya.

Dengan mengikuti program ini, anda akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memastikan keselamatan jalan raya di tempat kerja, meningkatkan kesedaran keselamatan di kalangan pekerja, dan mematuhi undang-undang keselamatan jalan raya yang relevan.