Pengenalan Kepada JKKP dan Asas Perundangan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) serta asas perundangan yang mengatur keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia. Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah aspek kritikal dalam memastikan persekitaran kerja yang selamat dan kondusif bagi semua pekerja. Melalui program ini, anda akan mempelajari peranan dan fungsi JKKP, perundangan utama yang berkaitan, serta tanggungjawab majikan dan pekerja dalam mematuhi undang-undang tersebut.

Objektif Program:

  1. Memperkenalkan Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) dan peranannya dalam pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
  2. Memperkenalkan perundangan utama yang mengawal selia keselamatan dan kesihatan pekerjaan, termasuk Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (AKKP 1994) dan Akta Kilang dan Jentera 1967 (AKJ 1967).
  3. Menjelaskan tanggungjawab majikan dan pekerja di bawah undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan.
  4. Menekankan kepentingan mematuhi perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk mengelakkan kemalangan, kecederaan, dan penyakit pekerjaan.
  5. Memberikan panduan praktikal untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.

Manfaat Program:

  1. Meningkatkan kesedaran tentang undang-undang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berkuat kuasa di Malaysia.
  2. Membantu majikan dan pekerja memahami kewajipan mereka di bawah undang-undang dan cara untuk mematuhi peraturan tersebut.
  3. Menggalakkan penciptaan persekitaran kerja yang lebih selamat dan sihat, mengurangkan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan.
  4. Menggalakkan amalan terbaik dalam keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang membawa kepada penambahbaikan berterusan dalam organisasi.

Dengan mengikuti program ini, peserta akan dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan kepada perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, serta mewujudkan tempat kerja yang lebih selamat dan produktif.