Keberkesanan dalam Pengurusan Kumpulan dan Mengemudi Politik Organisasi: Strategi dan Amalan Terbaik

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Keberkesanan dalam Pengurusan Kumpulan dan Mengemudi Politik Organisasi: Strategi dan Amalan Terbaik” bertujuan untuk melengkapkan pemimpin dan pengurus dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengurus kumpulan dengan cekap serta menavigasi politik organisasi dengan bijaksana.

Objektif:

  1. Memberikan panduan praktikal tentang teknik perwakilan yang berkesan dan cara memotivasikan serta menginspirasikan kumpulan untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi.
  2. Membantu peserta memahami budaya organisasi dan dinamik kuasa dalam organisasi serta bagaimana untuk menavigasi politik organisasi dengan pertimbangan etika yang kukuh.
  3. Mengajarkan strategi membina hubungan strategik yang kukuh dalam organisasi dan pentingnya kepimpinan etika dalam usaha perubahan dan kewarganegaraan organisasi.

Manfaat:

  1. Mempelajari teknik-teknik perwakilan dan motivasi yang dapat meningkatkan produktiviti dan moral kumpulan, seterusnya menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi.
  2. Mendapat pemahaman yang mendalam tentang dinamik kuasa dan budaya organisasi, yang membantu peserta membuat keputusan yang lebih bijak dan strategik dalam mengurus politik organisasi.
  3. Peserta akan dapat membina jaringan profesional yang kuat dan memimpin dengan integriti, meningkatkan keberkesanan mereka dalam organisasi.