Menguasai Komunikasi dan Pembentangan: Strategi untuk Asertiviti dan Pengucapan Awam yang Berkesan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Keberkesanan dalam Pengurusan Kumpulan dan Mengemudi Politik Organisasi: Strategi dan Amalan Terbaik adalah program yang direka untuk membantu pemimpin dan pengurus memahami dan mengaplikasikan teknik-teknik pengurusan yang berkesan serta mengendalikan politik organisasi dengan bijak. Program ini menawarkan pendekatan praktikal dalam memperbaiki komunikasi, kemahiran pembentangan, dan interaksi dengan kumpulan, yang mana semua ini adalah elemen penting dalam mencapai kejayaan dalam persekitaran kerja yang dinamik.

Objektif:

  1. Mengajarkan peserta teknik bercakap yang berkesan, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, serta mengurus isyarat bukan lisan untuk meningkatkan komunikasi dalam organisasi.
  2. Membimbing peserta dalam membina naratif menarik, penggunaan media dan alat visual, serta teknik untuk mengatasi rasa takut bercakap di hadapan umum.
  3. Membantu peserta memahami dinamika kuasa dalam organisasi dan mengembangkan strategi untuk membina hubungan strategik serta menavigasi politik organisasi secara beretika.

Manfaat:

  1. Peserta akan dapat berkomunikasi dengan lebih berkesan dan asertif, yang akan meningkatkan kefahaman dan kerjasama dalam pasukan.
  2. Peserta akan lebih yakin dan mahir dalam membentangkan idea dan berinteraksi dengan khalayak, menjadikan mereka pemimpin yang lebih berpengaruh.
  3. Peserta akan memperoleh kemahiran untuk memahami dan mengurus politik organisasi dengan lebih berkesan, memastikan mereka dapat menavigasi persekitaran kerja yang kompleks dengan integriti dan kecemerlangan.