Membina dan Mengekalkan Hubungan Kenangan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Membina dan Mengekalkan Hubungan Kenangan” bertujuan untuk membantu peserta memahami dinamika dalam perhubungan dan bagaimana memupuk keintiman serta keharmonian. Dengan memfokuskan kepada teori dan analisis praktikal, program ini memberikan panduan menyeluruh tentang cara membina hubungan yang bermakna dan berpanjangan. Melalui modul-modul yang disediakan, peserta akan belajar tentang teori pertukaran sosial, menilai nilai dalam hubungan, serta strategi untuk mengurus perbezaan dan perubahan dalam mencapai keharmonian.

Objektif:

  1. Memberikan pengetahuan mendalam tentang teori pertukaran sosial dan implikasinya, serta bagaimana nilai-nilai dalam hubungan dapat dinilai dan difahami.
  2. Mengajar peserta cara menilai kesesuaian berdasarkan keperluan, memahami kepentingan keadaan dalam menentukan keserasian, dan mengurus perbezaan serta perubahan dalam perhubungan.
  3. Membantu peserta mengkaji peranan dan isu kuasa dalam perhubungan, serta menganalisis ciri dan kapasiti dalam mencapai harmoni.

Manfaat:

  1. Peserta akan mempelajari strategi untuk memperbaiki dan mengekalkan hubungan yang sihat dan harmonis, yang dapat meningkatkan kualiti hidup mereka secara keseluruhan.
  2. Melalui teori dan analisis, peserta akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perhubungan, membantu mereka mengatasi cabaran dengan lebih berkesan.
  3. Dengan pengetahuan dan alat yang diperoleh dari program ini, peserta akan lebih mampu mengurus perbezaan dan perubahan dalam perhubungan, mengurangkan konflik, dan meningkatkan keharmonian.