1.2 – Meningkatkan tahap kesedaran KKP di kalangan majikan dan pekerja di sektor IKS