1.1 – Pendedahan kepada sektor IKS mengenai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (KKP)