Undang-Undang Cukai: Pendapatan Kasar Perniagaan Mengikut Prinsip Kes Undang-Undang (Bahagian 3)

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Bahagian 3 dari seri Undang-Undang Cukai ini meneruskan perbincangan tentang pendapatan kasar perniagaan mengikut prinsip kes undang-undang. Bahagian ini memfokuskan kepada aspek undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi tersembunyi dan aktiviti yang melanggar undang-undang cukai.

Objektif:

  1. Mengkaji konsep ekonomi tersembunyi dan mengidentifikasi aktiviti-aktiviti yang termasuk di dalamnya dalam konteks undang-undang cukai.
  2. Memahami jenis-jenis kegiatan yang melanggar undang-undang cukai serta implikasi undang-undang yang terlibat.
  3. Mengaplikasikan prinsip-prinsip kes undang-undang untuk menilai dan menangani situasi-situasi yang melibatkan pendapatan perniagaan yang tidak diakui secara sah.

Manfaat:

  1. Memastikan kepatuhan terhadap undang-undang cukai dan mengurangkan risiko penalti serta litigasi dengan memahami batasan dan tuntutan undang-undang yang berkaitan.
  2. Melindungi kepentingan perniagaan dari aktiviti-aktiviti ekonomi tersembunyi dan praktik-praktik yang melanggar undang-undang yang dapat merugikan perniagaan secara keseluruhan.
  3. Membantu perniagaan mengelak daripada kerugian akibat pampasan atau bayaran yang tidak sah dengan memahami tatacara dan undang-undang yang berkaitan dengan transaksi urus niaga.