Undang-Undang Cukai: Pendapatan Kasar Perniagaan Mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Undang-undang cukai memainkan peranan penting dalam memastikan keadilan dan keberkesanan sistem percukaian di sesebuah negara. Di Malaysia, Akta Cukai Pendapatan 1967 mengatur pendapatan kasar perniagaan, menentukan bagaimana pendapatan ini dikenakan cukai, dan membantu syarikat memahami tanggungjawab cukai mereka.

Objektif:

  1. Memahami definisi dan komponen pendapatan kasar perniagaan mengikut Akta Cukai Pendapatan 1967, serta bagaimana ia dikenakan cukai.
  2. Mengenal pasti pendapatan perniagaan yang diperoleh dari Malaysia seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 12, dan bagaimana ia mempengaruhi tanggungjawab cukai perniagaan.
  3. Mendalami pendapatan kasar berkaitan suatu punca (Subseksyen 22(2)), pendapatan kasar perniagaan (Seksyen 24), dan pendapatan kasar lain perniagaan (Seksyen 28), serta memahami implikasinya dalam pengiraan cukai perniagaan.

Manfaat:

  1. Membantu perniagaan memastikan kepatuhan kepada undang-undang cukai, mengelakkan penalti dan masalah dengan pihak berkuasa cukai.
  2. Menyediakan pengetahuan untuk perancangan cukai yang lebih baik, membantu syarikat memaksimumkan keuntungan dengan meminimumkan liabiliti cukai secara sah.
  3. Membantu dalam pengurusan kewangan perniagaan dengan pemahaman yang jelas tentang pendapatan kasar dan tanggungjawab cukai, meningkatkan ketelusan dan perancangan kewangan yang lebih berkesan.