Undang-Undang Cukai: Kuasa Untuk Mengabaikan Transaksi Tertentu Mengikut Seksyen 140

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Seksyen 140 dalam undang-undang pentadbiran syarikat memberi kuasa kepada syarikat untuk mengabaikan atau meniadakan transaksi tertentu yang dilakukan oleh syarikat tersebut. Ini adalah langkah yang penting dalam pengurusan syarikat untuk menjaga kepentingan dan kewangan syarikat tersebut.

Objektif:

  1. Memastikan bahawa syarikat mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan pentadbiran syarikat dan transaksi yang dilakukan olehnya.
  2. Melindungi kepentingan syarikat daripada transaksi yang mungkin merugikan syarikat atau pemegang saham.
  3. Meningkatkan ketelusan dalam pengurusan syarikat dan meningkatkan kredibiliti syarikat di mata pemegang saham dan pelanggan.

Manfaat:

  1. Mengurangkan risiko kehilangan dana atau merugikan syarikat akibat transaksi yang tidak diingini.
  2. Melindungi kepentingan pemegang saham dengan memastikan bahawa keputusan penting syarikat dibuat dengan teliti dan berhati-hati.
  3. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan fokus kepada transaksi yang lebih strategik dan memberi faedah kepada syarikat dalam jangka panjang.