Teknik Komunikasi Efektif dalam Pengurusan Perubahan Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kemahiran komunikasi yang efektif adalah asas kejayaan dalam menguruskan transformasi organisasi. Program ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang mendalam tentang teknik komunikasi yang berkesan dalam konteks pengurusan perubahan organisasi.

Objektif:

  1. Memahami konsep komunikasi efektif dan keperluannya dalam pengurusan perubahan organisasi.
  2. Meningkatkan keupayaan untuk menggunakan empati dalam komunikasi untuk memahami dan merangkul keperluan serta kebimbangan individu dalam organisasi.
  3. Mengetahui strategi dan pendekatan komunikasi yang berkesan untuk penyebaran maklumat tentang perubahan dan pengumpulan input dari pelbagai pihak.

Manfaat:

  1. Dengan kemahiran komunikasi yang ditingkatkan, pemimpin organisasi dapat menyampaikan visi, tujuan, dan perubahan yang dikehendaki dengan lebih jelas kepada pekerja.
  2. Komunikasi yang efektif membolehkan pekerja memahami serta merasai dihargai, meningkatkan keupayaan organisasi untuk mendapatkan sokongan dalam melaksanakan perubahan.
  3. Komunikasi yang efektif merangsang pembangunan budaya organisasi yang terbuka, di mana idea dan pandangan dikongsi secara proaktif dan bebas.