Tangani Kebimbangan Sosial dan Mutisme Selektif di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kebimbangan sosial dan mutisme selektif adalah dua masalah yang sering kali mempengaruhi keupayaan individu untuk berfungsi dengan efektif di tempat kerja. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebimbangan sosial dan mutisme selektif di tempat kerja. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang masalah ini, organisasi boleh meningkatkan persekitaran kerja yang inklusif dan menyokong, membolehkan pekerja berfungsi dengan lebih baik.

Objektif Program:

  1. Menyediakan pemahaman yang mendalam tentang kebimbangan sosial dan mutisme selektif.
  2. Memberikan panduan kepada majikan tentang cara mengenal pasti dan mengurus pekerja yang mengalami kebimbangan sosial dan mutisme selektif di tempat kerja.
  3. Meningkatkan kesejahteraan emosi pekerja dan produktiviti keseluruhan tempat kerja dengan mengurangkan stigma, menyediakan sokongan yang sesuai, dan mempromosikan persekitaran yang inklusif.

Manfaat Program:

  1. Memahami dan mengenali kebimbangan sosial dan mutisme selektif membantu mengurangkan stigma terhadap individu yang mengalami masalah tersebut di tempat kerja.
  2. Pekerja yang mengalami kebimbangan sosial dan mutisme selektif dapat merasa lebih terbantu dan dihargai di tempat kerja, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
  3. Organisasi dapat meningkatkan produktiviti pekerja secara keseluruhan dengan membolehkan mereka berfungsi dengan lebih baik tanpa terganggu oleh masalah kebimbangan sosial dan mutisme selektif.