Strategi Penggabungan dan Pengambilalihan Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Proses penggabungan dan pengambilalihan (M&A) dalam konteks organisasi merupakan langkah strategik yang penting untuk pertumbuhan dan kelestarian perniagaan. Panduan ini mengupas pelbagai aspek penting dalam merangka dan melaksanakan strategi M&A yang berjaya. Dari penilaian faktor proses hingga pembinaan kuasa untuk mengendalikan perubahan, setiap langkah adalah kunci untuk memastikan kejayaan dalam transformasi organisasi.

Objektif:

  1. Memahami faktor kritikal dalam reka bentuk semula proses dan kejayaan strategi penggabungan dan pengambilalihan.
  2. Meningkatkan kemahiran dalam merangka dan melaksanakan projek M&A yang berkesan, dengan menitikberatkan keperluan perubahan organisasi yang berjaya.
  3. Menganalisis resistensi terhadap perubahan organisasi dan menggunakan strategi reframing untuk mengatasi cabaran dan mengekalkan momentum transformasi.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kejayaan pelaksanaan strategi M&A melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor kunci yang mempengaruhi proses dan kejayaan.
  2. Memperkukuh hubungan di kalangan individu dan pasukan dengan menyelaraskan matlamat, nilai, dan budaya organisasi selepas penggabungan dan pengambilalihan.
  3. Meningkatkan keberkesanan dalam mengendalikan perubahan organisasi dengan membina kuasa, memperoleh sokongan, dan mengatasi rintangan.