Strategi dan Faedah Penglibatan Pekerja dalam Perniagaan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Penglibatan pekerja adalah satu aspek penting dalam pengurusan sumber manusia yang memainkan peranan utama dalam kejayaan organisasi. Ia melibatkan keterlibatan aktif pekerja dalam aktiviti dan objektif organisasi, serta pengiktirafan terhadap sumbangan mereka. Kajian dan pemahaman yang mendalam tentang faedah strategik dan operasi penglibatan pekerja dapat membentuk landskap organisasi yang lebih berkesan dan berdaya saing.

Objektif:

  1. Memahami kepentingan strategik penglibatan pekerja dalam konteks perniagaan dan pengurusan sumber manusia.
  2. Mengenal pasti faedah perkhidmatan strategik dan operasi yang diperoleh melalui penglibatan pekerja.
  3. Meneroka strategi pengurusan sumber manusia yang memberi tumpuan kepada penglibatan pekerja dan impaknya terhadap keberkesanan organisasi.

Manfaat:

  1. Meningkatkan produktiviti dan kecekapan organisasi melalui penglibatan pekerja yang tinggi.
  2. Meningkatkan kreativiti dan inovasi melalui sumbangan aktif pekerja dalam proses pembuatan keputusan.
  3. Membina budaya korporat yang positif dan berfokus kepada prestasi dengan menghargai penglibatan pekerja.