Rawatan dan Pendekatan bagi Gangguan Ketagihan di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program ini dirancang untuk memberi pengetahuan dan panduan mengenai rawatan serta pendekatan yang berkesan dalam menangani gangguan ketagihan di tempat kerja. Melalui program ini, majikan dan pekerja akan dilengkapi dengan alat dan strategi yang diperlukan untuk menguruskan isu ketagihan dengan cara yang berkesan dan empati, serta memastikan persekitaran kerja yang selamat dan produktif.

Objektif Program

  1. Memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pelbagai rawatan dan pendekatan untuk ketagihan, termasuk kaedah perubatan, terapi, dan program pemulihan.
  2. Membantu organisasi mengenal pasti dan melaksanakan pendekatan yang berkesan dalam menangani ketagihan di tempat kerja, termasuk dasar sokongan dan intervensi awal.
  3. Membantu majikan dan pekerja dalam mewujudkan persekitaran kerja yang menyokong proses pemulihan dan menggalakkan kesejahteraan pekerja.

Manfaat Program

  1. Mengurangkan jumlah kes ketagihan yang tidak ditangani di tempat kerja.
  2. Meningkatkan produktiviti dan kesejahteraan pekerja dengan menangani isu ketagihan secara proaktif dan menyokong pekerja dalam proses pemulihan mereka.
  3. Memperkuat komitmen organisasi terhadap kesihatan mental dan kesejahteraan pekerja melalui dasar dan program sokongan yang komprehensif.