Psikologi Organisasi dan Penglibatan Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia perniagaan yang dinamik, penglibatan pekerja adalah faktor kritikal dalam menentukan keberhasilan organisasi. Psikologi organisasi yang positif menekankan aspek kesihatan mental, kesejahteraan, dan kepuasan pekerja dalam konteks tempat kerja. Dengan memahami personaliti pekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan mereka, organisasi dapat membina persekitaran yang memberi tumpuan kepada pertumbuhan, produktiviti, dan kejayaan bersama.

Objektif:

  1. Mengkaji hubungan antara personaliti pekerja dan penglibatan kerja.
  2. Menganalisis impak personaliti terhadap tahap penglibatan pekerja.
  3. Menyelidik hasil peringkat individu penglibatan pekerja dalam konteks organisasi yang positif.
  4. Merangka hubungan antara penglibatan pekerja dan prestasi organisasi.

Manfaat:

  1. Meningkatkan pemahaman tentang kaitan antara personaliti dan penglibatan kerja.
  2. Memperkukuhkan hubungan positif antara pekerja dan organisasi.
  3. Meningkatkan kepuasan pekerja dan motivasi di tempat kerja.
  4. Meningkatkan produktiviti dan prestasi organisasi secara keseluruhan.