Perspektif Sosiobudaya dalam Psikologi Abnormal: Menelusuri Akar Budaya

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Faktor sosiobudaya merupakan salah satu faktor yang boleh mempengaruhi psikologi abnormal di tempat kerja. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai kesan budaya dan masyarakat terhadap kesihatan mental pekerja, topik ini akan membantu anda dalam mengenali dan menangani isu-isu berkaitan dengan psikopatologi dalam konteks organisasi.

Objektif:

  1. Memahami bagaimana faktor budaya dan masyarakat mempengaruhi kesihatan mental pekerja.
  2. Menekankan kepentingan relativiti budaya dalam psikopatologi organisasi.
  3. Meningkatkan kemahiran pelbagai budaya dalam amalan kesihatan mental profesional.
  4. Mengaplikasikan penyesuaian budaya dalam intervensi psikologi di tempat kerja.

Manfaat:

  1. Menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaruh sosiobudaya terhadap kesihatan mental di tempat kerja.
  2. Meningkatkan kemahiran pelbagai budaya dalam kalangan profesional kesihatan mental.
  3. Membantu organisasi mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap keperluan kesihatan mental pekerja.
  4. Mengurangkan stigma yang berkaitan dengan kesihatan mental di tempat kerja melalui pendidikan dan pemahaman yang lebih baik.