Peranan Kepimipinan dalam Menghadapi Perubahan Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam era dinamik dunia perniagaan, kepimpinan berwawasan menjadi kritikal dalam membawa organisasi bergerak ke arah yang diingini. Program ini meneliti konsep dan amalan kepimpinan yang memperkukuhkan ketahanan organisasi terhadap perubahan, merangkumi aspek seperti peneraju perubahan, ciri-ciri pemimpin yang berwawasan, serta strategi untuk mengatasi rintangan perubahan.

Objektif:

  1. Meningkatkan pemahaman tentang peranan peneraju perubahan dalam konteks organisasi.
  2. Mengenalpasti ciri-ciri pemimpin yang berwawasan berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh Bennis dan Kotter.
  3. Meningkatkan kemahiran kepimpinan untuk mengendalikan perubahan dan mengatasi rintangan dalam organisasi abad ke-21.

Manfaat:

  1. Memperkukuhkan kepimpinan yang berwawasan dalam organisasi untuk menghadapi cabaran perubahan global.
  2. Meningkatkan efisiensi dan ketangkasan dalam mengurus perubahan organisasi.
  3. Meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan dengan keberkesanan dan keberanian yang diperlukan.