Penyesuaian dan Integrasi Selepas Trauma di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Trauma boleh melibatkan pelbagai situasi, termasuk kecederaan fizikal, kejadian traumatis, atau tekanan kerja yang berlebihan, yang boleh memberi kesan kepada kesejahteraan dan prestasi pekerja. Melalui program ini, kami berusaha untuk memfasilitasi proses pemulihan individu dan membantu mereka menyepadukan semula diri ke dalam alam pekerjaan dengan keyakinan dan kesediaan.

Objektif Program:

  1. Memberikan sokongan emosi, fizikal, dan mental kepada individu yang mengalami trauma di tempat kerja untuk membantu mereka pulih dan berfungsi semula dengan baik.
  2. Membekalkan individu dengan strategi dan alat yang diperlukan untuk menyepadukan semula diri ke dalam persekitaran tempat kerja dengan lancar dan berkesan.
  3. Meningkatkan kesedaran dan keprihatinan di kalangan majikan dan pekerja tentang keperluan untuk memberikan sokongan yang bersifat inklusif kepada individu yang mengalami trauma di tempat kerja.

Manfaat Program:

  1. Membantu individu yang mengalami trauma dapat pulih sepenuhnya dari kesannya dan kembali berfungsi dengan baik di tempat kerja.
  2. Memastikan individu dapat menyepadukan semula diri ke dalam rutin kerja dengan lancar dan efisien tanpa mengalami gangguan yang signifikan.
  3. Membangunkan persekitaran kerja yang sensitif terhadap keperluan individu yang mengalami trauma, termasuk penawaran sokongan dan fleksibiliti yang diperlukan.