Penyelesaian Masalah, Komunikasi Strategik, dan Etika Profesional

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam era dinamik perniagaan, organisasi sering menghadapi perubahan yang cepat dan berterusan. Komunikasi yang efektif memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan dan kesinambungan dalam mengendalikan perubahan organisasi. Panduan ini menggariskan strategi komunikasi, prinsip etika, dan kesan yang berkaitan dengan perubahan organisasi, memberi tumpuan kepada cara memahami dan mengendalikan cabaran yang berkaitan dengan komunikasi dalam konteks perubahan organisasi.

Objektif:

  1. Memahami kepentingan dan strategi komunikasi yang berkesan dalam menyokong perubahan organisasi.
  2. Menerapkan prinsip etika komunikasi dalam konteks perubahan organisasi.
  3. Meningkatkan kesedaran tentang kesan komunikasi yang berkesan terhadap kejayaan perubahan organisasi.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam mengendalikan perubahan organisasi melalui komunikasi yang berfokus.
  2. Membina budaya kerja yang beretika dan bertanggungjawab dengan menekankan pentingnya komunikasi yang jujur dan telus.
  3. Memperkuat hubungan di antara pemimpin dan ahli pasukan melalui komunikasi yang efektif, membina sokongan terhadap perubahan organisasi.