Kejutan Budaya dalam Pasukan Pelbagai Budaya

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia kerja global yang semakin meluas, kejutan budaya bukan hanya satu cabaran tetapi juga peluang untuk pertumbuhan peribadi dan profesional. Memahami konsep kejutan budaya, ciri-ciri konflik antara budaya, dan kecekapan budaya adalah penting bagi kejayaan pasukan antara budaya. Program ini memberikan panduan komprehensif untuk mengurus kejutan budaya dan meningkatkan kecekapan komunikasi dalam pasukan pelbagai budaya.

Objektif:

  1. Memahami fenomena kejutan budaya dan kesannya terhadap individu serta pasukan dalam persekitaran kerja antara budaya.
  2. Meningkatkan kecekapan antara budaya dalam kalangan pekerja untuk mengurus konflik dan cabaran komunikasi dalam pasukan pelbagai budaya.
  3. Membangunkan kesedaran diri dan kecekapan budaya yang diperlukan untuk berjaya dalam komunikasi global dan interaksi budaya.

Manfaat:

  1. Memperbaiki keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dalam pasukan pelbagai budaya, mengurangkan salah faham dan meningkatkan kerjasama.
  2. Memahami ciri-ciri konflik antara budaya dan bagaimana mengurus cabaran komunikasi dalam pasukan pelbagai budaya, membantu menyelesaikan isu-isu dengan lebih berkesan.
  3. Membangunkan kecekapan budaya dan kesedaran diri yang menyokong perkembangan profesional dalam persekitaran global, membolehkan pekerja berjaya dalam pelbagai konteks budaya.