Strategi Komunikasi Berkesan untuk Tempat Kerja Produktif

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Komunikasi yang berkesan adalah elemen penting dalam mewujudkan persekitaran kerja yang produktif dan harmoni. Program ini akan memberikan panduan komprehensif tentang cara mengurus pelbagai personaliti, menyokong keperluan introvert dan ekstrovert, serta mengelakkan kepimpinan yang merosakkan.

Objektif:

  1. Meningkatkan pemahaman dan pengurusan pelbagai personaliti di tempat kerja untuk membina hubungan kerja yang lebih baik.
  2. Mengembangkan kemahiran dalam memberi dan menerima maklum balas yang membina dengan menggunakan prinsip psikologi.
  3. Memperbaiki teknik komunikasi untuk menyokong kepimpinan yang positif dan meningkatkan kredibiliti di tempat kerja.

Manfaat:

  1. Dengan mengurus pelbagai personaliti dan menyokong keperluan khusus introvert dan ekstrovert, pasukan dapat bekerja dengan lebih berkesan dan harmoni.
  2. Menggunakan teknik komunikasi yang lebih baik akan mengurangkan salah faham dan meningkatkan produktiviti serta hubungan kerja.
  3. Mengelakkan kepimpinan yang merosakkan dan memimpin dengan jelas akan membina persekitaran kerja yang positif dan menyokong pertumbuhan profesional.