Penilaian, Rawatan, dan Sokongan bagi Individu dengan Gangguan Perkembangan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program ini bertujuan untuk menyediakan penilaian, rawatan, dan sokongan yang holistik kepada individu dengan gangguan perkembangan agar mereka dapat berfungsi dengan lebih berkesan di tempat kerja. Ini termasuk menyesuaikan persekitan kerja, memberikan rawatan dan sokongan yang sesuai, serta memberikan bimbingan kepada individu dan majikan.

Objektif Program:

  1. Menyediakan penilaian dasar yang komprehensif terhadap keperluan individu dengan gangguan perkembangan dan menyesuaikan persekitan tempat kerja bagi memenuhi keperluan mereka.
  2. Menyediakan rawatan, pemulihan, dan sokongan yang berterusan kepada individu di tempat kerja untuk membantu mereka menguruskan gangguan perkembangan dan berfungsi dengan lebih baik.

Matlamat Program:

  1. Menyokong Kesejahteraan dan Produktiviti Pekerja
  2. Mengembangkan sumber daya, sokongan, dan strategi pengurusan khusus bagi individu yang mengalami trauma atau gangguan perkembangan
  3. Meningkatkan kesedaran dan pemahaman tentang gangguan perkembangan di kalangan majikan dan pekerja, serta menyediakan panduan dan sokongan yang sesuai untuk mengelakkan diskriminasi dan meningkatkan integrasi di tempat kerja.