Pengenalan kepada Rintangan Perubahan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Perubahan dalam organisasi sering dihadapi dengan pelbagai rintangan, yang boleh mempengaruhi keberkesanan pelaksanaannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami aspek-aspek yang menyumbang kepada rintangan organisasi, termasuk perilaku devian tempat kerja yang mungkin muncul sebagai satu bentuk tindak balas terhadap perubahan.

Objektif:

  1. Mengenal pasti pelbagai rintangan terhadap perubahan organisasi yang mungkin timbul di tempat kerja.
  2. Memahami konsep perubahan organisasi dan bagaimana ia berkaitan dengan pengurusan rintangan.
  3. Menganalisis punca-punca utama di sebalik rintangan organisasi dan cara menguruskan mereka dengan berkesan.

Manfaat:

  1. Mengetahui pelbagai jenis rintangan terhadap perubahan organisasi membantu pengurusan dalam merancang strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengatasi cabaran yang dihadapi.
  2. Pemahaman yang mendalam mengenai konsep perubahan organisasi memberi wawasan kepada pengurusan tentang bagaimana untuk membawa perubahan dengan lebih berkesan dan lancar.
  3. Dengan menguruskan rintangan organisasi dengan baik, organisasi dapat mencapai transformasi yang dikehendaki dengan lebih cekap dan efisien, menyumbang kepada pencapaian matlamat jangka panjang.