Pengurusan Perubahan Kompleks dalam Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Perubahan dalam konteks organisasi sering kali bukan sahaja berlaku, tetapi juga semakin kompleks. Mereka melibatkan banyak faktor yang saling berkait dan berkembang dalam keadaan yang tidak menentu. Memahami dan mengurus perubahan yang kompleks memerlukan pengetahuan dan kemahiran yang khusus.

Objektif:

  1. Mengenal pasti ciri-ciri perubahan yang kompleks dan mengenal pasti ketika perubahan menjadi kompleks dalam konteks organisasi.
  2. Mengenal pasti peranan penting pemimpin dalam mengurus perubahan yang kompleks dan strategi yang efektif untuk mereka berfungsi dalam konteks ini.
  3. Menangani sikap sinisme pekerja dan rintangan terhadap perubahan organisasi dengan cara yang produktif dan konstruktif.

Manfaat:

  1. Meningkatkan keupayaan organisasi untuk mengenali, merancang, dan melaksanakan perubahan yang kompleks dengan lebih berkesan.
  2. Memperkuatkan keupayaan pemimpin untuk memimpin perubahan yang kompleks dengan keyakinan dan kecekapan.
  3. Mengurangkan rintangan dan kebimbangan pekerja terhadap perubahan, meningkatkan tahap kerjasama dan penerimaan terhadap inisiatif perubahan organisasi.