Penglibatan Pekerja dan Produktiviti di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Penglibatan pekerja bukan sekadar keadaan fizikal di tempat kerja, tetapi ia melibatkan keadaan psikologi yang mendalam di mana pekerja merasa terikat secara emosional, kognitif, dan fizikal terhadap pekerjaan mereka. Ia melibatkan kesejahteraan emosi, keyakinan dalam tugas, dan rasa tanggungjawab terhadap kejayaan organisasi.

Objektif:

  1. Memahami elemen utama psikologi kerja yang menyumbang kepada penglibatan pekerja di tempat kerja.
  2. Mengenalpasti kepentingan keadaan psikologi yang positif di tempat kerja bagi meningkatkan penglibatan pekerja.
  3. Menganalisis kehadiran emosi dalam konteks penglibatan pekerja dan strategi untuk menguruskan emosi secara produktif.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja.
  2. Meningkatkan produktiviti dan prestasi organisasi keseluruhan.
  3. Mengurangkan kadar pusing ganti pekerja dan meningkatkan kestabilan tenaga kerja.