Pengenalan dan Kesan Gangguan Ketagihan di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Gangguan ketagihan, seperti ketagihan alkohol, tembakau, dan bahan terlarang lain, boleh memberi kesan yang signifikan terhadap produktiviti, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.

Objektif Program:

  1. Memberikan maklumat dan pengetahuan kepada majikan dan pekerja mengenai gangguan ketagihan dan kesannya terhadap individu dan tempat kerja.
  2. Mengenalpasti tanda-tanda ketagihan dalam diri sendiri dan rakan sekerja.
  3. Menerangkan kesan negatif ketagihan terhadap produktiviti, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja.
  4. Menyediakan strategi dan sumber untuk menangani ketagihan secara efektif, termasuk intervensi awal dan sokongan pemulihan.

Manfaat Program:

  1. Menggalakkan budaya kerja yang menyokong kesihatan mental dan fizikal dengan menangani isu ketagihan secara proaktif.
  2. Meningkatkan keselamatan di tempat kerja dengan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan ketagihan.
  3. Menyediakan sokongan kepada pekerja yang menghadapi ketagihan untuk mendapatkan bantuan dan memulihkan diri mereka.