Pendekatan Kemanusiaan dan Kewujudan dalam Psikologi Abnormal

Users enrolled: 0

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan dan meneroka pendekatan kemanusiaan dan kewujudan dalam konteks tempat kerja. Psikologi humanistik dan eksistensial menyediakan pandangan yang mendalam tentang perkembangan profesional, kesihatan mental pekerja, dan adaptasi strategi terapi dalam organisasi moden. Program ini akan menyelidiki prinsip-prinsip utama kedua-dua pendekatan ini dan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan dan produktiviti di tempat kerja.

Objektif Program:

  1. Memahami prinsip dan kritikan psikologi humanistik dalam konteks kerja.
  2. Menerapkan konsep terapi berpusatkan orang dalam pembangunan sumber manusia.
  3. Mengkaji kesan ketidakpastian pekerjaan terhadap kesihatan mental pekerja.
  4. Mengintegrasikan konsep eksistensialisme dalam terapi kesihatan mental organisasi.

Manfaat Program:

  1. Membantu pekerja mencapai keseimbangan mental yang lebih baik melalui pendekatan
  2. Menggalakkan pembangunan profesional yang berfokus pada individu, bukan sahaja sebagai pekerja tetapi sebagai manusia secara keseluruhan.
  3. Meningkatkan produktiviti dan kepuasan kerja melalui penciptaan persekitaran kerja yang lebih menyokong dan memahami keperluan individu.