Pembangunan Organisasi Melalui Penjenamaan dan Pengurusan Perubahan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam dunia perniagaan yang sentiasa berubah, organisasi perlu beradaptasi dan terus berkembang untuk kekal relevan dan berdaya saing. Penjenamaan semula dan pengurusan perubahan merupakan strategi penting dalam memperbaharui organisasi dan mengekalkan kedudukan yang kukuh di pasaran. Kajian kes dan analisis berikut membincangkan penggunaan strategi ini dalam konteks organisasi yang berubah dengan pesat.

Objektif:

  1. Memahami pentingnya penyelarasan organisasi dengan nilai dan identiti jenama dalam memperkuat kedudukan pasaran.
  2. Meneroka kaedah dan cabaran dalam penjenamaan semula organisasi untuk meningkatkan daya saing dan pengiktirafan.
  3. Mengenal pasti strategi dan amalan terbaik dalam mencipta jenama majikan yang menarik dan memikat bakal pekerja.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan dan kesan positif penjenamaan semula dan pengurusan perubahan dalam organisasi.
  2. Membina kefahaman yang mendalam tentang nilai jenama majikan dan bagaimana ia boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi.
  3. Menghasilkan panduan dan strategi praktikal untuk mengukuhkan nilai-nilai teras dalam organisasi serta mengatasi rintangan yang mungkin timbul semasa melaksanakan perubahan.