Pemahaman Mendalam tentang Perhubungan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Pemahaman Mendalam tentang Perhubungan” bertujuan untuk memberi peserta pengetahuan yang komprehensif mengenai dinamik perhubungan melalui pelbagai perspektif dan pendekatan. Program ini merangkumi topik-topik seperti skrip sosial, teori lampiran, serta strategi untuk menyiasat dan mengubah corak perhubungan. Dengan menggunakan bahan video, artikel, dan aktiviti interaktif, peserta akan didedahkan kepada konsep-konsep penting dan alat praktikal untuk memperbaiki kualiti perhubungan mereka.

Objektif:

  1. Membantu peserta mengenal pasti dan memahami peranan skrip sosial dalam perhubungan, termasuk bagaimana skrip-skrip ini boleh menjadi perangkap dan cara untuk mengelakkan atau menggunakannya dengan bijak.
  2. Memberi panduan kepada peserta mengenai penggunaan strategi dan alat seperti SSLD dan imaginasi semulajadi untuk memperbaiki dan mengubah corak perhubungan mereka.
  3. Menyediakan landasan teori yang kuat dengan mengaitkan konsep-konsep seperti teori lampiran dengan amalan perhubungan harian, membantu peserta untuk menerapkan teori ini dalam kehidupan sebenar.

Manfaat:

  1. Mendapat pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana skrip sosial dan teori lampiran mempengaruhi perhubungan mereka, membolehkan mereka untuk berinteraksi dengan lebih bijak dan berkesan.
  2. Peserta dapat mengenalpasti dan mengubah corak perhubungan yang tidak sihat atau tidak produktif, meningkatkan kualiti perhubungan mereka.
  3. Peserta akan didedahkan kepada pelbagai mitos dan konsep yang sering disalahertikan dalam perhubungan, membolehkan mereka membina perspektif yang lebih seimbang dan realistik mengenai perhubungan.