Pasukan Pelbagai Budaya

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam era globalisasi masa kini, kepelbagaian budaya di tempat kerja adalah fenomena biasa. Pasukan yang terdiri daripada individu dari pelbagai latar belakang budaya membawa keunikan dan cabaran tersendiri. Memahami ciri-ciri, cabaran, dan kelebihan pasukan pelbagai budaya adalah penting untuk pengurusan yang berkesan dan kerjasama yang produktif dalam persekitaran kerja yang berbilang budaya.

Objektif:

  1. Memahami sifat-sifat khas dan unik yang membentuk pasukan yang terdiri daripada individu dari pelbagai latar belakang budaya.
  2. Mengidentifikasi dan mencari penyelesaian untuk cabaran yang mungkin timbul dalam kerja berpasukan dengan pelbagai budaya.
  3. Memahami manfaat dan kelebihan yang boleh diperoleh daripada kepelbagaian budaya dalam konteks kerja berkumpulan.

Manfaat:

  1. Meningkatkan pemahaman tentang kepelbagaian budaya dalam pasukan dan menghargai kontribusi unik yang setiap individu bawa ke meja kerja.
  2. Mengatasi cabaran dan konflik yang mungkin timbul dalam pasukan pelbagai budaya, meningkatkan kerjasama dan produktiviti.
  3. Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan berkesan dalam pasukan yang merangkumi pelbagai budaya.