Panduan Komunikasi Efektif dalam Budaya Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Komunikasi yang berkesan dalam budaya kerja memainkan peranan penting dalam membina keharmonian, produktiviti, dan kejayaan organisasi. Panduan komunikasi ini membawa fokus kepada strategi dan amalan yang membantu individu berinteraksi secara efektif di tempat kerja, merangkumi aspek seperti memberi maklum balas, menavigasi perbualan, dan menunjukkan hormat dalam pelbagai konteks profesional.

Objektif:

  1. Memahami pentingnya komunikasi yang berkesan dalam budaya kerja bagi kejayaan organisasi.
  2. Meningkatkan kemahiran dalam memberi maklum balas secara berkesan dan konstruktif dalam seting profesional.
  3. Menyelaraskan matlamat, keperluan, dan keutamaan komunikasi untuk mencapai objektif bersama di tempat kerja.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kerjasama dan kefahaman di kalangan ahli pasukan untuk mencapai matlamat organisasi.
  2. Memperbaiki produktiviti dan kecekapan kerja melalui komunikasi yang berkesan dan memberi maklum balas yang membina.
  3. Membina hubungan positif dan harmoni dalam budaya kerja, mengurangkan konflik dan kekeliruan yang mungkin timbul akibat komunikasi yang tidak efektif.