Menyokong Kesejahteraan Fizikal dan Mobiliti di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Persekitaran kerja yang menyokong kesejahteraan fizikal dan mobiliti pekerja merupakan aspek yang penting dalam usaha untuk mengatasi gangguan perkembangan di tempat kerja. Dengan memfokuskan kepada keperluan individu yang mungkin menghadapi gangguan motor, gangguan perkembangan akut selepas trauma, atau cabaran lain yang berkaitan dengan kebolehan fizikal, program ini bertujuan untuk memastikan bahawa semua pekerja dapat bekerja dengan selesa dan efisien.

Objektif Program:

  1. Meningkatkan kesedaran di kalangan majikan dan pekerja tentang kepentingan menyokong kesejahteraan fizikal dan mobiliti di tempat kerja.
  2. Menyediakan sokongan yang sesuai bagi individu dengan gangguan motor atau gangguan perkembangan akut selepas trauma untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan berkesan.
  3. Menggalakkan penggunaan teknologi dan pengubahsuaian sokongan untuk meningkatkan keselesaan dan keselamatan pekerja dengan keperluan khas.
  4. Meningkatkan aksesibiliti tempat kerja bagi individu dengan mobiliti terhad atau kebolehcapaian terhad, termasuk penyediaan laluan yang bersesuaian dan peralatan yang ergonomik.

Matlamat Program:

  1. Memastikan pekerja merasa selesa dan sihat di tempat kerja dengan menyediakan persekitaran yang menyokong kesejahteraan fizikal mereka.
  2. Membantu pekerja mengekalkan keseimbangan antara kerja dan kehidupan.
  3. Menggalakkan kepelbagaian dan keterlibatan pekerja dari pelbagai lapisan masyarakat.