Menyiasat dan Mengubah Corak Perhubungan

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Menyiasat dan Mengubah Corak Perhubungan” bertujuan untuk membekalkan peserta dengan pengetahuan dan alat untuk memahami serta mengubah corak perhubungan mereka. Melalui penggunaan pendekatan-pendekatan terkini seperti Social Skills Learning and Development (SSLD) dan analisis terhadap mitos dalam perhubungan, program ini menyediakan panduan praktikal untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan perhubungan.

Objektif:

  1. Memberi pengetahuan kepada peserta tentang konsep SSLD dan bagaimana ia boleh digunakan sebagai alat untuk mengubah corak perhubungan yang ada.
  2. Menganalisis asal-usul dan kesan mitos “The One” terhadap jangkaan dalam perhubungan, serta menyediakan strategi untuk menguruskan pengaruh mitos ini.
  3. Membantu peserta membentuk pandangan yang lebih realistik terhadap perhubungan, mengurangkan harapan yang tidak munasabah, dan meningkatkan kepuasan dalam perhubungan.

Manfaat:

  1. Peserta akan memperoleh kemahiran dan strategi praktikal melalui SSLD yang dapat diaplikasikan dalam perhubungan seharian mereka, memperbaiki interaksi dan komunikasi dengan orang lain.
  2. Peserta akan dapat menguruskan harapan mereka dengan lebih baik, mengelakkan kekecewaan, dan membina perhubungan yang lebih kukuh.
  3. Melalui pengetahuan dan strategi yang dipelajari, peserta akan dapat meningkatkan kepuasan dalam perhubungan mereka, menjadikannya lebih bermakna dan berkesan.