Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Efektif dalam Pejabat

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Kemahiran komunikasi yang efektif merupakan asas penting dalam pengurusan pejabat yang berkesan. Panduan ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran komunikasi individu di tempat kerja, memberi tumpuan kepada pembentukan kesan persuasif, pengenalan keperluan rakan sekerja, dan peningkatan kredibiliti dalam interaksi profesional.

Objektif:

  1. Membantu individu dalam menyusun kesan persuasif dalam suasana pejabat yang profesional untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan.
  2. Mengenal pasti dan memahami keperluan utama rakan sekerja untuk meningkatkan kesan komunikasi.
  3. Mewujudkan kredibiliti dalam setiap interaksi di tempat kerja melalui penyampaian idea dan maklumat dengan jelas dan efektif.

Manfaat:

  1. Peningkatan kemahiran komunikasi membantu meningkatkan kesan persuasif, memperbaiki hubungan antara rakan sekerja, dan mempengaruhi hasil positif dalam pekerjaan.
  2. Pengurangan halangan komunikasi dan peningkatan kejelasan mesej di tempat kerja, menyumbang kepada pencapaian matlamat organisasi.
  3. Pengurangan konflik dan peningkatan kerjasama dalam pasukan kerja melalui pengetahuan dan amalan komunikasi yang lebih efektif.