Menguruskan Perubahan Individu dan Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam persekitaran perniagaan yang dinamik, keupayaan untuk menguruskan perubahan dengan berkesan menjadi semakin penting bagi kesinambungan dan kejayaan organisasi. Pendekatan holistik terhadap perubahan individu dan organisasi menggabungkan pemahaman mendalam tentang keperibadian, faktor yang mempengaruhi perubahan, dan strategi untuk menguruskan perubahan dengan cermat.

Objektif:

  1. Memahami hubungan antara keperibadian dan perubahan, serta kesan keperibadian terhadap adaptasi individu terhadap perubahan organisasi.
  2. Membangunkan kemahiran dalam menguruskan perubahan dalam diri sendiri dan dalam membimbing orang lain melalui proses perubahan.
  3. Mengenalpasti faktor-faktor yang sering menghalang perubahan dalam organisasi, termasuk penentangan terhadap perubahan, dan mengenal pasti strategi untuk mengatasi halangan tersebut.

Manfaat:

  1. Meningkatkan kesediaan individu dan organisasi dalam menghadapi perubahan dengan lebih berkesan melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang keperibadian dan proses perubahan.
  2. Meningkatkan ketahanan organisasi terhadap cabaran dan perubahan luaran dengan membina budaya organisasi yang dinamik dan proaktif.
  3. Meningkatkan produktiviti, kecekapan, dan kepuasan pekerja dengan menyediakan sokongan yang sesuai untuk memahami dan menguruskan perubahan dalam organisasi.