Mengenal Pasti Tingkah Laku Tahan Perubahan dalam Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Di dalam landskap perniagaan yang berubah dengan cepat, organisasi sering menghadapi cabaran daripada tingkah laku tahan perubahan yang boleh menghalang kemajuan dan pertumbuhan. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada strategi praktikal yang membantu dalam mengenal pasti serta mengurus tingkah laku yang tidak responsif terhadap perubahan organisasi.

Objektif:

  1. Membantu peserta dalam mengenal pasti dan mengkaji tingkah laku tahan perubahan dalam konteks organisasi mereka.
  2. Mengajarkan strategi praktikal untuk mengatasi dan menangani tingkah laku tahan perubahan, termasuk penilaian metrik prestasi, analisis saluran komunikasi, dan penilaian penyertaan latihan.
  3. Meningkatkan keupayaan peserta untuk menerapkan pendekatan yang efektif dalam mengubah budaya organisasi dan mempercepat proses perubahan.

Manfaat:

  1. Peningkatan kesedaran terhadap tingkah laku tahan perubahan membantu organisasi mengenal pasti punca-punca masalah dan mengambil tindakan yang sesuai.
  2. Penggunaan strategi praktikal yang diajarkan dalam program ini memberi kesan positif dalam mengurangkan hambatan terhadap perubahan dan meningkatkan kecekapan operasi organisasi.
  3. Peserta dapat memperoleh keupayaan untuk menjadi pemimpin yang lebih berkesan dalam mengurus perubahan dan memperkukuh budaya kerja yang adaptif dan responsif.