Meneroka Kreativiti Dari Perspektif Peribadi kepada Pendekatan Akademik

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Program “Meneroka Kreativiti Dari Perspektif Peribadi kepada Pendekatan Akademik” bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan kreativiti dalam kehidupan peribadi dan akademik. Program ini menggabungkan pendekatan peribadi dan akademik untuk memberikan pandangan yang menyeluruh mengenai konsep kreativiti. Peserta akan mempelajari bagaimana kreativiti bukan sahaja merupakan ekspresi diri tetapi juga merupakan elemen penting dalam proses pembelajaran dan inovasi.

Objektif:

  1. Menyediakan pemahaman yang mendalam tentang pelbagai definisi dan teori kreativiti dari perspektif peribadi dan akademik.
  2. Menggalakkan peserta untuk menggunakan kreativiti sebagai cara untuk menyatakan emosi dan pengalaman peribadi.
  3. Membimbing peserta dalam mengaplikasikan kreativiti dalam konteks pendidikan dan inovasi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan penyelesaian masalah.

Manfaat:

  1. Peserta akan memahami bagaimana kreativiti boleh digunakan sebagai alat untuk ekspresi diri dan peningkatan kesedaran emosi.
  2. Dengan memahami teori dan pendekatan kreativiti, peserta akan mengembangkan kemahiran berfikir kritis yang penting dalam menyelesaikan masalah secara inovatif.
  3. Mengaplikasikan konsep kreativiti dalam konteks pendidikan dan kehidupan seharian, menjadikan mereka lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi cabaran.