Membetulkan Tingkah Laku Perubahan yang Tahan Dalam Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam sesebuah organisasi, perubahan tingkah laku adalah satu cabaran yang memerlukan strategi yang praktikal dan berkesan. Pendekatan yang tepat dapat membantu mengubah budaya kerja, meningkatkan produktiviti, dan membentuk persekitaran yang lebih positif. Program ini dirancang untuk memberikan panduan langkah demi langkah tentang bagaimana membetulkan tingkah laku yang tidak diingini dan mengekalkan perubahan yang positif dalam jangka masa panjang.

Objektif:

  1. Memberikan pemahaman mendalam tentang teknik-teknik praktikal untuk membetulkan tingkah laku yang tidak produktif dalam organisasi.
  2. Mengembangkan kemahiran dalam merancang dan melaksanakan strategi perubahan tingkah laku yang mampan.
  3. Meningkatkan keupayaan pemimpin dan pengurus dalam mengenal pasti dan menangani rintangan terhadap perubahan tingkah laku.

Manfaat:

  1. Dengan menggunakan strategi praktikal, organisasi dapat melihat peningkatan dalam produktiviti dan kecekapan kerja, kerana tingkah laku yang tidak produktif dapat dikenal pasti dan diperbaiki.
  2. Membetulkan tingkah laku yang tidak diingini membantu mewujudkan persekitaran kerja yang lebih positif dan harmoni, yang boleh meningkatkan kepuasan dan moral pekerja.
  3. Melalui pelaksanaan strategi perubahan yang berkesan, organisasi dapat memastikan perubahan tingkah laku yang positif dapat dikekalkan dalam jangka masa panjang, menyumbang kepada kejayaan berterusan organisasi.