Membangun Keterikatan Melalui Persamaan di Tempat Kerja

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Membangun keterikatan di tempat kerja adalah elemen penting dalam mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan produktif. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja mengenal pasti dan mencari titik minat yang sama serta membina hubungan yang lebih kuat melalui persamaan. Dengan mengakui impak perilaku individu dan berinteraksi dengan empati, pekerja dapat meningkatkan komunikasi dan kerjasama dalam pasukan.

Objektif:

  1. Mengenal pasti dan memanfaatkan titik minat yang sama di kalangan rakan sekerja untuk membina hubungan yang lebih kuat dan bermakna.
  2. Mengajarkan cara membuat andaian yang jelas dan berasas serta mengakui impak perilaku terhadap orang lain untuk meningkatkan kesedaran diri dan tanggungjawab sosial.
  3. Menggalakkan interaksi empati dalam berkomunikasi untuk memperkuat hubungan interpersonal dan kerjasama dalam pasukan.

Manfaat:

  1. Meningkatkan keharmonian di tempat kerja dengan mengenal pasti dan memanfaatkan persamaan di kalangan rakan sekerja, yang akan memupuk suasana kerja yang positif.
  2. Meningkatkan keberkesanan komunikasi dan mengurangkan salah faham dengan membuat andaian yang jelas dan berasas serta mengakui impak perilaku terhadap orang lain.
  3. Memperkukuhkan kerjasama dalam pasukan melalui interaksi yang lebih empatik, yang dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan pencapaian matlamat organisasi.