Memahami Gaya dan Kemahiran Kepimpinan untuk Kejayaan Organisasi

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Dalam landskap perniagaan yang sentiasa berubah, kepimpinan yang berkesan adalah kunci untuk mencapai kejayaan dalam menghadapi cabaran dan memimpin perubahan. Dalam konteks ini, pemimpin perlu memahami peranan utama mereka dalam memperjuangkan perubahan yang berjaya.

Objektif:

  1. Memahami empat peranan utama untuk perubahan yang berjaya seperti yang dicadangkan oleh konsep O’Neill.
  2. Meneroka pelbagai gaya dan kemahiran kepimpinan yang berkaitan dengan memimpin perubahan di dalam organisasi.
  3. Menyoroti kepentingan pengetahuan diri dan sumber dalaman dalam membentuk kepimpinan yang berkesan, sejajar dengan konsep Covey tentang kepimpinan berpusatkan prinsip.

Manfaat:

  1. Memperluas pemahaman tentang peranan penting pemimpin dalam menghadapi dan memperjuangkan perubahan dalam organisasi.
  2. Membekalkan panduan dan pengetahuan praktikal mengenai pelbagai gaya dan kemahiran kepimpinan yang berkaitan dengan perubahan organisasi.
  3. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengetahuan diri dan penggunaan sumber dalaman dalam membina kepimpinan yang berkesan dan berpusatkan prinsip.